top of page

Østrogenbehandling forbundet med reduceret COVID-19 dødelighed

Kvinder som fik østrogenbehandling (HRT=Hormone Replacement

Therapy) indenfor 6 måneder efter at være ramt af COVID-19 havde markant nedsat risiko for at dø.

Forskere gennemgik medicinske journaler på 1,863,478 kvinder fra 465 lægekontorer for alm. praktiserende læger i England. Resultatet af studiet viste, at kvinder, som var i HRT behandling, havde en 78% reduktion i dødelighed af enhver årsag ("all- cause mortality"). 

(Dambha-Miller H, et al. FAMILY PRACTICE, May 17, 2022)

Kommentar:  Det er meget få medicinske behandlinger overhovedet, der kan udvise et så dramatisk positivt resultat: Et fald i dødelighed på 78%.  Igen et overbevisende argument for HRT´s generelle positive effekt på helsen og det ultimative netto "resultat": Nedsat dødelighed.

Unødig frygt for hormonbehandling i overgangsalderen

Kvinder går glip af fordele ved hormonbehandling.

 

Efter det skældsættende studie, WHI (Women´s Health Initivative), blev publiceret i 2002, faldt anvendelsen af HRT (Hormone Replacement Therapy - hormonbehandling) af kvinder for overgangsalder-symptomer dramatisk.  Men i en udtalelse fra North American Menopause Society (NAMS), hedder det i en kommentar til et nyligt publiceret studie, at der stadig hersker en udbredt ”fejlfortolkning af WHI studiet blandt både patienter og sundhedspersonale”….”Fortsatte analyser af WHI har vist, at hormonbehandling [HRT] af kvinder i overgangsalderen er sikker og effektiv mod hedeture og søvnbesvær, hvis man starter behandling hos yngre end 60 år gamle eller inden for 10 år efter overgangsalderen.”…”Denne frygt [for HRT] forhindrer desværre fortsat, at kvinder med symptomer tilbydes hormonbehandling.”

Younger Women Misinterpret Risks of HRT, Forgo Benefits - Medscape - Jan 14, 2019

   

Menopausal hormone therapy trends before versus after 2002 - impact of the ´Women’s Health Initiative' Study Results.  Crawford, S.L. et al, Menopause, December 21, 2018

Kommentar:  Stor skade er sket efter de oprindelige forhastede og fejlagtige konklusioner af WHI, hvor pressen rapporterede, at HRT var skadelig.  Umiddelbart efter de oprindelige rapporter fra WHI blev millioner af kvinder abrupt taget af HRT, og kun få er startet behandling med HRT siden med store unødige lidelser til følge. Når man efterfølgende har fulgt patienterne i studiet og anvendt korrekte statistiske metoder på de detaljerede resultater, som blev tilbageholdt i første omgang, så viser reultaterne fra det selvsamme WHI-studie, at HRT er en uhyre sikker behandlings-form.  De største internationale videnskabelige gynækologiske selskaber har siden, i publikationer og pressemeddelelser, forsøgt at rette op på den skade forårsaget af de første misvisende rapporter.  Det er CCC´s holdning, at når kvinden træffer beslutning om HRT, sker det på baggrund af korrekt, opdateret videnskabelig information.

Anbefalinger og fordele ved HRT

The British Menopause Society: Fordele ved HRT

I 2013 udsender The British Menopause Society retningslinjer for HRT, hvor det anføres:

1: Ved behandling af kvinder før 60-års alderen med kønshormoner (HRT) er fordelene åbenbare i forhold til risici.

2: Ved vedvarende menopausesymptomer er fordelene oftest større en risici.  Derfor bør behandlingens varighed ikke afkortes p.g.a. arbitrære aldersgrænser.

     (New Guidelines From the British Menopause Society‏. Medscape. May 24, 2013)

 

Kommentar:  Disse anbefalinger efterlader ingen tvivl omkring de åbenbare fordele ved hormonbehandling af kvinder i overgangsalderen.  Endvidere understreges det, at der ikke er belæg for den generelle holdning, at behandling altid bør være af kortest mulige varighed.

Positiv effekt af testosteronbehandling på hjertekredsløb og overlevelse

En normalisering af testosteronniveauet hos mænd er associeret til fald i tilfælde af hjerteinfarkt, slagtilfælde og total dødelighed

I dette meget store studie (et observations cohorte studie) af testosteronbehandling af mænd blev 83010 delt i en 1: ubehandlet, 2: utilstrækkeligt- og 3: tilstrækkeligt behandlet gruppe.  I den gruppe (3), hvor man opnåede en normalisering af testosteronniveauet, så man et markant fald i tilfælde af hjerteinfarkt, slagtilfælde (iskæmisk `stroke`) og total dødelighed i forhold til den ikke-behandlede gruppe.

(Sharma, R et al. Eur. Heart J, 2015, 36, 2706-2015)

 

Kommentar:  Selvom der stadig hersker divergerende meninger omkring testosterons virkning på det kardiovaskulære system, bekræfter denne meget store undersøgelse af effekten af reel behandling med testosteron resultaterne af mange mindre undersøgelser, der viser en generel fordel ved testosteronbehandling på vigtige parametre af hjerte-kredsløbet: myokardieinfarkt (“hjerteslag”), slagtilfælde og overordnet dødelighed. Den samlede dødelighed alene blev reduceret med 56% (Hazard ratio (HR): 0,44, konfidensinterval CI: 0,42-0,46).  Undersøgelsen understreger, at de positive virkninger næsten udelukkende ses i den behandlede gruppe, der opnår tilstrækkelige niveauer af testosteron.

HRT mindsker risiko for hjertesygdom

Hormonbehandling efter overgangsalderen har positiv effekt på hjertemuskulaturen

Ud fra data fra the UK Biobank har man i dette bristiske studie set på effekten på hjertet af kønshormonbehandling af kvinder i overgangsalderen.  Med en gennemsnitlig behandlingstid på 8 år så man, at bestemte strukturer i hjertemuskulaturen forbliver sundere i den behandlede gruppe sammenlignet med kvinder, som ikke fik kønshormoner efter overgangsalderen.  De strukturelle ændringer er anerkendt som vigtige markører for udvikling af hjerte-kredsløbssygdom.

(Sanghvi MM, et al. PLOS ONE, March 8, 2018)

Kommentar:  Et særlig relevant studie i argumentationen for den gavnlige effekt af kønshormonbehandling på kredsløbet.  En hyppig kritik af hormonrelaterede befolkningsstudier er den såkaldte "healthy user bias", hvor resultaterne kan være til fordel for behandligen p.g.a., at flere kvinder med højere uddannelse og højere social status og dermed er sundere til at begynde med oftere vælger at lade sig behandle og derfor ikke direkte kan sammelignes med en ubehandlet kontrolgruppe.  Dette forhold er der kompenseret for statisktisk i det aktuelle studie. Mere om kredsløb og HRT

Testosteronbehandling nedsætter risikoen for kredsløbssygdom

Testosteronterapi giver betydelige sundhedsmæssige fordele og reducerer risikoen for hjerte-kar-sygdomme

Lavt testosteronniveau er forbundet med fedme, metabolisk syndrom, type 2 diabetes mellitus og ændrede lipidprofiler, hvilket følgelig bidrager til en øget risiko for hjerte-kar-sygdomme. Testosteronmangel har således en skadelig virkning på mænds vaskulære (kredsløbs-) sundhed, livskvalitet og øget dødelighed.

 

Denne nyligt publiceret artikel (august, 2023) præsenterer en sammenfatning af data fra den seneste videnskabelige litteratur vedrørende fordelene ved testosteronterapi på kredsløbet hos mænd med testosteronmangel.

 

Resultater: Beviser, der begynder med studier offentliggjort i 1940'erne og samsvarer med de seneste kliniske studier, indikerer en positiv klinisk værdi af testosteronterapi i opretholdelsen af et sundt kredsløb og reduktion af hjerte-kar-dødelighed. Denne nuværende videnskabelige og kliniske evidens viser 1: Et klart forhold mellem lavt testosteronniveau og risikoen for hjerte-kar-sygdom. 2: Testosteronterapi  inden for det fysiologiske niveau til mænd med hypogonadisme betragtes som sikker og uden skadelige virkninger.

 

Forskningsartiklen konkluderer: Testosteronterapi giver betydelige sundhedsmæssige fordele og reducerer risikoen for hjerte-kar-sygdom. Endnu vigtigere er det, at data fra mange observations- og registreringsstudier viser, at længere varighed af testosteronterapi er forbundet med større sundhedsmæssige fordele og reduceret risiko for hjerte-kar-sygdom.

(Traish, A M. SEXUAL MEDICINE REVIEWS. 16 August 2023)

 

Kommentar: Selv i dag betragter visse grupper inden for det medicinske fag-miljø stadig testosteron og især testosteronterapi som skadeligt for hjerte-kar-systemet. Det har dog været kendt siden 1940'erne, at testosteron har en positiv sammenhæng med et sundt kardio- vaskulært system. Denne seneste gennemgang af forskningen bekræfter, hvad der har været kendt i årtier.

bottom of page