top of page
Transkønnedes rettigheder

     -  Nye officelle retningsliner 

- Kun få ændringer fra tidligere

- Stadig uklarheder

Betryggende nyt omkring langtidsbehandling af transkønnede:

-Se "Research" box

Research:

I et studie publiceret i 2011, hvor man har fulgt 365 kvinde-til-mand transkønnede i gennemsnitlig 18,5 år, konkluderes det, at behandling med testosteron i doser tilsvarende, hvad man anvender i behandlingen af mænd, ikke er forbundet med øget risiko for dødelighed, og at denne behandling synes ”sikker”.

(Ref: Asscheman H et al.  European Journal of Endocrinology (2011))

Behandling af transkønnede i Danmark

Udvikling i transkønnedes rettigheder

(August, 2018)

 

CCC har mere end 20 års erfaring i behandlingen af transkønnede.  Tidligere tillod Sundhedsstyrelsen kun en enkelt statslig institution, Sexologisk Klinik, retten til at bestemme, hvorvidt et transkønnet individ kunne indvilges behandling.

 

Efter to særlig kritiske rapporter fra Amnesty International omkring transkønnedes situation i Danmark har Sundhedsstyrelsens direktiver undergået en tiltrængt revision.

Amnesty International har i begge rapporter kritiseret Sundhedsstyrelsen for mangel på hensyntagen til den transkønnedes ret til selv-valg af idenditet og dermed til behandling.

Sundhedsstyrelsen har udstukket retningslinjer for behandlingen af transkønnede i Danmark.  Den seneste opdatering er fra august, 2018.  Vi konstaterer med tilfredshed, at flere af de procedurer, som anvendes i CCC, nu er inkluderet.

 

Desværre anerkender man stadig ikke individdets ret til selvbestemmelse af kønsidenditet.

 

Dog synes der at være et oprigtigt ønske om at yde omsorg for den transkønnede, og vi ser frem til en afklaring og videreføreselse af retningslinierne, så den transkønnede frit kan vælge læge og ikke skal underkastes et "bedømmelsesudvalg" for at kunne modtage behandling, som følger veldefinerede protokoller.

CCC´s behandlingspraksis af transkønnede er baseret på grundig screening, solid videnskabelig dokumentation, årelang erfaring og kundskab omkring hormonbehandling og er i tråd med høj international standard.  Feedback fra patienter og bl.a. Amnesty International bekræfter, at den kliniske praksis i CCC tilfredsstiller de transkønnedes komplekse behov.

På grund af Sundhedsstyrelsens gældende restriktioner optager CCC for øjeblikket ikke nye transkønnede patienter

bottom of page