top of page

Hormonbehandling - HRT / MHT

MHT - HRT

 

CCC´s specialområde: Hormonbehandling af både kvinder og mænd

KVINDER:

Hormon-substitutions-behandling, i fagkredse kaldet HRT, der står for ”hormone replacement therapy”, eller MHT – Menopause Hormone Therapy, er normalt betegnelsen for hormontilskud (med østrogen eller østrogen + progesteron) til kvinder, der har symptomer i forbindelse med overgangsalderen (på engelsk; menopause), enten den er naturlig eller induceret p.g.a. fjernelse af æggestokkene. 

 

SYMPTOMER RELATERET TIL OVERGANGSALDEREN:

 

Kvindelig overgangsalder - menopausen - kan medføre en række symptomer som konsekvens af et dramatisk fald i kønshormonproduktionen:

 • Hede-svedeture

 • Tørhed i skeden

 • Nedsat sex-lyst; ubehag ved samleje

 • Søvnforstyrrelser

 • Træthed og mindre energi

 • "Tågehjerne"

 • Humørsvingninger

 • Ledsmerter

 • Hudproblemer

 • Vægtøgning

 • Hårtab

 • Knogleskørhed (osteoporose)

Hormonbehandling (HRT) i relevante tilfælde er ofte meget effektiv mod mange af disse symptomer.

 

Lige siden offentliggørelsen i 2002 af et stort amerikansk studie (Women´s Health Initiative, WHI), har der hersket bekymring omkring HRT-behandling af kvinder for overgangsaldersymptomer.  De største nationale (USA, UK) og internationale gynækologiske fagorganisationer har siden fulgt op med stærke dementier og kritik af WHI.  Overfortolkning og direkte fejl-fortolkning af WHI´s resultater har i nu mere end to årtier resulteret i, at et utal af kvinder har været nægtet behandling og måttet lide unødigt.  

For patienterne i CCC betyder det, at de bliver udrustet med solid, detaljeret viden på baggrund af vel-dokumenteret videnskabelig praksis.  Derved udrustes de til at, sammen med lægen, kunne træffe et vel-begrundet valg omkring behandlingen med hormoner.

 

I CCC betragter vi ikke HRT/MHT som en behandling kun med kvindelige hormoner.  Gennem mere end 60 år har CCC været i frontlinjen, når det gælder anvendelsen af testosteron i behandlingen af både kvinder og mænd.

MÆND:  

 

Testosteron – også kaldet ”mandlig kønshormon” – er vigtigt som opbyggende hormon hos begge køn.  I mange år var CCC ene om at tilbyde testosteron til mænd med symptomer på ”mandlig overgangs-alder”.  Dette er en upræcis betegnelse for et symptomkompleks, som er associeret til testosteron-aktiviteten i kroppen.

 

 

SYMPTOMER PÅ MANDLIG "OVERGANGSALDER" ELLER "ANDROPAUSE":

 

 • Nedsat sex-lyst (libido)

 • Træthed og mindre energi

 • Forværelse af generel velvære

 • Glemsomhed

 • Nedsat koncentrationsevne

 • Irritabilitet, nervøsitet

 • Depression

 • Svedeture

 • Uforklarlig vægtøgning / eller vægttab

 • Søvnproblemer

 • Forvirret / konfus

 • Mindre selvtillid

 • Vanskelighed for at træffe beslutninger

 • Ledsmerter

 • Knogleskørhed

 

Symptomerne ovenfor i tillæg til en kombination af diagnoseværktøj, som er designet til i videst mulig omfang udelukke andre årsager, kan være tegn på en nedsat effekt af testosteron.

 

Diagnosen og beslutning om en eventuel behandling træffes på baggrund af klinisk relevante parametre, grundig fysisk undersøgelse og konsultation udført af speciallæge med særlig indsigt og erfaring i testosteron-behandling.

Nedsat testosteron aktivitet
 
Hyppige symptomer fælles for mænd og kvinder: 

- Føler sig "ældre end ens alder"

- Nedsat sexlyst

- "Fatigue"

- Irritabilitet, anspændthed

- Uforklarlig depression

- Mindre selvværd

- Ledsmerter, svedeture

Symptoms

Testosteron – også kaldet det "mandlige kønshormon" – er et essentielt hormon hos både mænd og kvinder

Patienter, som opfylder de strenge krav til behandling, er påkrævet at følge et nøje planlagt opfølgningsprogram, der indebærer regelmæssig kontrol med både fysisk undersøgelse, interview og en række blodprøveanalyser

Mænd

Inden behandling med hormoner påbegyndes kræves en underskrevet "informeret samtykke" erklæring, som indeholder detaljeret information baseret på de seneste opdaterede videnskabelige data

Hos kvinder især er der ringe sammenhæng mellem testosteronkoncentrationen og graden af symptomer. Det er derfor vigtigt for klinikeren at vide, at diagnosen "testosteronmangel" ikke alene baseres på blod-værdier

bottom of page